חוזר 750

10/10/2013

 

10 באוקטובר 2013

הודעות אגודת מעוז אביב

חוזר מס' 750

שלום רב,

 

1.       אסיפה כללית  ובחירות לוועד האגודה – יום חמישי 28.11.2013  

האסיפה כללית תתקיים ביום חמישי 28/11/2013 בשעה 20:30 באולם בי"ס מגן.

אם בשעה היעודה לא תהיה נוכחות של מספר החברים הנדרש תידחה פתיחת האסיפה לשעה 21:00.

האסיפה תהיה רשאית לדון ולקבל החלטות בכל מניין חברים שהוא לפי התקנון.

השנה תתקיימנה בחירות על 3 מקומות בוועד עם סיום תפקידם של יפתח דקל, אביב לוטן ורביד גת.

אם אביב ורביד יבקשו להציג את מועמדותם פעם נוספת הם יידרשו לעמוד שוב לבחירה.

חברי וועד  הנשארים הם: דיויד טראוב וורנר וטובה שפרן.

מועמדות ניתן להגיש עד לתאריך 20/11/2012, יום ד' בשעה 11:00.

אנו מבקשים מכל חברי האגודה שיש ברצונם לתרום לקהילה, עם תפיסה חברתית ויכולת לקבל החלטות להציג מועמדות.

בשאלות בקשר לבחירות, או לתפקיד חבר וועד, ניתן לשלוח דוא"ל  ל- info@maoz-aviv.org.il

2.       העלאת מיסי חברי אגודה

בשל העלויות הגבוהות של האחזקה והגינון לא נותר כמעט תקציב פיתוח לשכונה. זה למעלה מ- 10 שנים שמיסי האגודה לא עלו אך העלויות לעומת זאת המשיכו לעלות כל אותן שנים ומחירי המים זינקו. על מנת לשמור על השכונה אין ברירה אלא להעלות את מיסי החבר החל מ- 1.1.2014.

בחוזר הבא יפורסם גובה המיסים העדכני.

3.       פריצות בשכונה

בשל הפריצות הרבות שאירעו לאחרונה אנו מצרפים שוב את מספר הטלפון של השוטר הקהילתי שלנו, מש"ק אריה סימיונוב:  050-5072664.

אנו מפצירים בדיירי השכונה להתקשר ולדווח למשטרה על אנשים חשודים המסתובבים בשכונה ולדווח על הפריצות בזמן אמת.

כמו כן  חשוב שתיקחו חלק ותתנדבו לשיטור הקהילתי. 

 

4.       סימון אופניים

במעברי הבתים הוצבו מתקני אופניים לשימוש התושבים. בסיור שנערך  נמצאו מספר רב של אופניים שבורים ו/או לא תקינים אשר תופסים מקום מיותר.

נבקשכם לסמן את זוגות האופניים שברשותכם עד לתאריך 3.11.2013. אופניים שלא יסומנו יפונו  מהמתקן.

 

5.       פרידה מצוות הגינון

ביום ראשון 27.10.13 בשעה 9:00, במשרדי האגודה, נפרד מצוות הגינון שליווה את השכונה שנים רבות. דיירים המעוניינים להצטרף מוזמנים להגיע.