חוזר 751

14/11/2013

 

14 נובמבר 2013

הודעות אגודת מעוז אביב

חוזר מס' 751

info@maoz-aviv.org.il

   

שלום רב,

1.       אסיפה כללית  ובחירות – יום חמישי 5.12.2013

1.1.     כללי

האסיפה כללית תתקיים ביום חמישי 5/12/2013 בשעה 20:30 באולם בי"ס מגן. אם בשעה היעודה לא תהיה נוכחות של מספר החברים הנדרש תידחה פתיחת האסיפה לשעה 21:00. האסיפה תהיה רשאית לדון ולקבל החלטות בכל מניין חברים שהוא לפי התקנון.

1.2.    בחירות לוועד האגודה

·   השנה תתקיימנה בחירות על 3 מקומות בוועד האגודה עם סיום תפקידם של אביב לוטן, רביד גת ויפתח דקל.

·   חברי וועד הנשארים הם: דיויד טראוב-וורנר וטובה שפרן.

·   המתמודדים לבחירות  לוועד האגודה:

-  רותי זרחי.

-  ניסים אדוט.

-  מירי בן הדור.

-  יצחק רינסקי.

-  רביד גת.

·   דיירים נוספים מוזמנים להגיש מועמדות עד יום ב', 18/11/2013, בשעה 11:00.

נשמח מאוד למועמדים חדשים עם רצון לתרום לקהילה ויכולת קבלת החלטות!

·   לשאלות בנושא הבחירות או המועמדות ניתן לשלוח דוא"ל  ל- info@maoz-aviv.org.il

 

1.3.    העלאת מיסים: באסיפה הכללית יוצג נושא העלאת מיסי האגודה.

 

 

2.       תמונות לספר השכונה!!

דן יהב יזם הוצאת ספר חגיגי לכבוד 60 שנה לשכונה. נדרשות תמונות טובות:

-  תמונות נוסטלגיות המתעדות את ימי הראשונים של השכונה.

-  תמונות עכשוויות באיכות גבוהה (למשל פינות יפות בשעות שונות של היום).

 

צלמים, חובבנים או מקצוענים, זו ההזדמנות שלכם!

 

3.       העלאת מיסים – הגיע הזמן!

נושא המיסים בשכונה דורש טיפול דחוף. במשך 13 שנים לא הועלו המיסים (מלבד עליה של 10 ₪ לפני 5 שנים). מצד שני כל ההוצאות עלו בהתאם למדד, וחלקן אף מעל ומעבר למדד (כגון מחירי המים לגינון).

 

תחזוקה: כתוצאה מחוסר תקציב נשחקה לחלוטין יכולת האגודה לשמור על רמת תחזוקה מינימלית. השכונה שלנו מצטיינת בשטחים נרחבים אולם הם פחות ופחות ירוקים עקב חוסר תקציב. כך למשל כולנו רואים את התייבשות המדשאות ואת החוסר בשתילות חדשות.

 

פיתוח: השטחים הפתוחים של השכונה שלנו הם הנכס העיקרי שלה, אבל הבניינים הם מפגע אסטטי. החלק מתקציב האגודה המיועד לפיתוח עומד על פחות מ- 1% (!) וגם חלק זעיר זה נספג בסופו של דבר בתחזוקה שוטפת. התוצאה היא המראה העלוב של הבניינים אחרי 60 שנה ללא שיפוץ. כך למשל בולטים לעין ההבדלים בין ההרחבות החדשות לבין החלקים המקוריים בבניינים, החזיתות המזרחיות והמערביות של הבניינים מרופטות וסובלות מרטיבות, המעברים בתוך הבניינים אינם מרוצפים ואינם צבועים ובאופן כללי מראה הבניינים הוא של שכונות עוני באזור פיתוח. הדוגמא הסמלית שכולנו מכירים היא האות החסרה בשלט הנושא את שם השכונה על המרכז המסחרי: אפילו להציב אות חדשה לא נותר תקציב.  הרעיונות לשדרוג מראה השכונה הינם רבים: שיפוץ חזיתות, שיפוץ מעברים, שיפוץ המרכז המסחרי, הסרת עמודי החשמל ועוד ועוד. כל מה שחסר זה תקציב. מובן ששדרוג מראה השכונה ישפיע לחיוב על שווי הדירות שלנו, אולם חשוב מכך הוא ישפיע על איכות חיינו ועל ההנאה שלנו מהמקום בו אנו גרים.

 

שיפור איכות החיים: עם הזמן הגיעו לאגודה פניות דיירים בנושאים שונים, כגון מיגון השכונה נגד פריצות לדירות וגניבות כל רכב. גם פניות אלה לא נענו עד כה מחוסר תקציב.

 

התיקון המוצע למיסים מושתת על 3 רכיבים:

·  תיקון עיוותים: מבנה המיסים היום מכיל עיוותים שיש לתקנם מיידית בכל מקרה. כך למשל לא משולם היום מס בגין הרחבות דרומיות והמס בגין הרחבות צפוניות אינו משקף את החלק היחסי הנכון.

·  הצמדה למדד לאחר שנים רבות של קפאון.

·  השתת מס קבוע קטן: המס יוטל על  כל דירה, ללא קשר לגודלה, שכן הדיירים ייהנו משדרוג מראה השכונה ללא קשר לגודל דירתם.

 

 

הסברים על העלאת המס המוצעת

1.       תיקון עיוותים

1.1.    הרחבה לדרום:

·  מס היום:    0 ₪     

· מס מוצע:    36.1 ₪   לחודש, לפני הצמדה.

חישוב המס המוצע: על פי היחס בין שטח ההרחבה לשטח הדירה המקורית.

שטח ההרחבה הדרומית נטו:     13.5 מ"ר.

שטח הדירה המקורית נטו:        86.0 מ"ר.

המס הנוכחי בגין דירה מקורית: 230 ₪ לחודש.

  ₪230 * ( מ"ר13.5 /  מ"ר86.0) = 36.1

1.2.    הרחבה לצפון:

·  מס היום:      40.0 ₪  לחודש.

·  מס מוצע:      49.5 ₪  לחודש, לפני הצמדה.

חישוב המס המוצע: על פי היחס בין שטח ההרחבה לשטח הדירה המקורית.

שטח ההרחבה הדרומית נטו:   18.5 מ"ר.

שטח הדירה המקורית נטו:      86.0 מ"ר.

המס הנוכחי בגין דירה מקורית: 230 ₪ לחודש.

  ₪230 * ( מ"ר18.5 /  מ"ר86.0) = 49.5

2.       הצמדה למדד

2.1.    מאז שנת 2000 לא הוצמדו המיסים למדד המחירים לצרכן, אבל הוצאות האגודה לעומת זאת (כגון גינון, תחזוקה, קבלנים, מחירי מים) המשיכו כמובן לעלות כל השנים.

2.2.    ההצמדה למדד:

מדד ינואר 2000:           106.10                                                             

מדד אוגוסט 2013:         141.55                                                             

האינפלציה בתקופה:      33.41%

2.3.    מצד שני כבר חלה עליית מס אחת של 10 ₪ בשנת 2009. עליה זו נלקחה בחשבון.                                                 

3.       תוספת 15 ₪ לדירה

3.1.    התיקונים לעיל בסעיפים 1 ו- 2 רק "יישרו קו" ותיקנו עיוותים אבל בעצם לא העלו מס.

3.2.    השכונה נדרשת גם להעלאת מס כדי לפצות על ההזנחה המתמשכת וכדי לשפץ ולשדרג.

3.3.    לכן מוצע להוסיף מס של 15 ₪ על כל דירה, ללא קשר לגודלה, שכן הדיירים ייהנו משדרוג השכונה ללא קשר לגודל דירתם.           

 

4.       סיכום – אופן חישוב המס החדש:

המס החדש = (15 ₪) + (10 ₪) - (הצמדה למדד) + (תיקון עיוותים) + (מס קיים)