חוזר 752

24/11/2013

24 נובמבר 2013

הודעות אגודת מעוז אביב

חוזר מס' 752

info@maoz-aviv.org.il

   שלום רב,

1.        תזכורת אסיפה כללית ובחירות – יום חמישי 5.12.2013

1.1.     כללי

האסיפה כללית תתקיים ביום חמישי 5/12/2013 בשעה 20:30 באולם בי"ס מגן. אם בשעה היעודה לא תהיה נוכחות של מספר החברים הנדרש תידחה פתיחת האסיפה לשעה 21:00. האסיפה תהיה רשאית לדון ולקבל החלטות בכל מניין חברים שהוא לפי התקנון.

 

על סדר היום :

·         דו"ח ביניים ועדת ביקורת.

·         הצגת המועמדים לוועד

·         בחירות לוועד.

·         העלאת מיסי אגודה.

 

בברכה ,

ועד האגודה