חוזר 754

15/01/2014

 

15 לינואר 2014

 

הודעות אגודת מעוז אביב

חוזר מס' 754

 

   שלום רב,

1.        כניסת ועד חדש לתפקידו

ב - 1.1.14  נכנסו חברי הועד החדשים לתפקידם.

דיויד טראוב - וורנר יו"ר הועד ביקש לסיים את תפקידו ב1.3.14 , במקומו ייכנס חבר ועד    חדש - ניסים אזולאי.

להלן חלוקת תפקידים:

·         מירי בן הדור - יו"ר

·         יצחק רינסקי - גזבר

·         ניסים אזולאי - מזכיר הועד

 

2.       אסיפה כללית תקציב שנתי 2014 13.2

האסיפה כללית בנושא תקציב שנת 2014 שתוכננה ל 30/01/2014 תדחה ל- 13/2/14,יום חמישי, בשעה 20:30 באולם בי"ס מגן. אם בשעה היעודה לא תהיה נוכחות של מספר החברים הנדרש תידחה פתיחת האסיפה לשעה 21:00. האסיפה תהיה רשאית לדון ולקבל החלטות בכל מניין חברים שהוא לפי התקנון.

 

3.       אסיפת פרויקט איטום  גגות 27.2.2014

אסיפה בנושא פרויקט איטום גגות שתוכננה ל- 13/02/2014 תדחה ל- 27/2/2014, יום חמישי, בשעה 20:30 באולם בי"ס מגן. אם בשעה היעודה לא תהיה נוכחות של מספר החברים הנדרש תידחה פתיחת האסיפה לשעה 21:00. האסיפה תהיה רשאית לדון ולקבל החלטות בכל מניין חברים שהוא לפי התקנון.

 

4.       ביצוע הרחבות דיור ומעליות - רכש מרוכז – תזכורת

הועד הנכנס מתכנן לבדוק את האפשרות לביצוע הרחבות במעוז-אביב באופן מרוכז.

מהלך שכזה סביר כי יוזיל את עלות ההרחבה לכל דייר, יאפשר ביצוע הרחבות רבות בו זמנית וימנע פגיעה בתשתיות השכונה וכפועל יוצא הוצאה נוספת של הדיירים.

אם אתם נמצאים בשלבי תכנון הרחבה, בשלבי הוצאת היתר או לאחר הוצאתו ולפני חתימת חוזה עם קבלנים, אנא פנו אל הועד לשם העברת פרטים בנושא. הפרויקט ירוכז ע"י יצחק רינסקי.

בברכה,  ועד האגודה