מעוז אביב בת שישים / דן יהב

דן יהב מביא בספרו סקירה הסטורית מרתקת של מעוז אביב. הספר מוצג להלן באמצעות אתר scribd.com, וניתן גם להורדה ישירות מכאן (בסרגל הכלים שבתחתית התצוגה) או מאתר סקריבד בקישור להלן.

כפי שהמחבר כותב - הספר וכל חלק ממנו מותרים להעתקה, צילום, וכד' בכל אמצעי ולכל סוג שימוש, רצוי בידיעת המחבר. להנאתכן/ם.

Maoz Aviv Danny Yahav