פרוטוקולים - אסיפה כללית

האסיפה הכללית הינה הסמכות העליונה של האגודה. כאמור בחלק ג' סעיף 1 בתקנון האגודה, מדי שנה מתקיימות שלוש אסיפות רגילות -

  • בחודש ינואר מגיש הועד הצעת תקציב לאישור האסיפה
  • בחודש מאי מוצגים הדוחות הכספיים של השנה החולפת ונבחר רו"ח לשנה הבאה, וכמו כן מוגש לאסיפה דו"ח שנתי של ועדת הביקורת ונבחרת ועדת ביקורת חדשה.
  • בחודש נובמבר מוגשים לאסיפה דו"ח שנתי של הועד, ודו"ח ביניים של ועדת הביקורת ונבחרים חברי ועד חדשים.

להלן פרוטוקולים מן האסיפות האחרונות. נשתדל להעלות לאתר במשך הזמן גם פרוטוקולים מאסיפות קודמות.