בעלי תפקידים

 

התפקידים במעוז אביב הינם תפקידים התנדבותיים. בעלי התפקידים נבחרים כמתואר בחלק ג' של תקנון האגודה.

להלן רשימה עדכנית של בעלי התפקידים. הרשימה תתעדכן עם כל שינוי.

 

תפקיד שם יצירת קשר
יו"ר ועד האגודה מירי בן הדור vaad@maoz-aviv.org.il
חבר ועד וגזבר יצחק רינסקי  isaac.rinsky@gmail.com
חברת ועד רותי זרחי rutiz3d@gmail.com
חבר ועד ומזכיר ניסים אזולאי sefi12@inter.net.il
חברת ועד טובה שפרן  
חבר ועדת ביקורת דוד נבות  
חברת ועדת ביקורת  יובל רשלבאך