תקנון האגודה

תקנון האגודה הנוכחי נוסח סופית בשנת 2005, לאחר תהליך ארוך של הסברה הן באסיפות כלליות והן בחומרים שהופצו בכתב לכלל התושבים.
לאחר 50 שנות פעילות של האגודה, התקנון לא התאים שוב לאורחות החיים בפועל. על אף שהיה מדובר בתהליך ארוך (ומייגע) מול חברי האגודה וכן מול רשם האגודות השיתופיות, היה חשוב לעבור אותו ולסלק מן התקנון סעיפים אנכרוניסטים, ולהתאים סעיפים אחרים למציאות המודרנית, כגון:

  • הגדרה מחדש של מטרות האגודה. המטרות המקוריות - רכישת קרקע, הקמת מבנים, ושיכון חברי האגודה - כבר הושגו ומיותרות בתקנון.
  • סולקו הוראות התקנון שנגעו לגופים בצה"ל - כמו הגבלת מכירת דירות בכפוף לאישור גורמים בצבא, או יישוב סכסוכי שכנים באמצעות בוררות אצל מנכ"ל משרד הבטחון (שהיה למעשה מנהלם הבכיר של המייסדים).
  • זכויות הירושה הותאמו לחוקי המדינה.
  • נשללה סמכותו של ועד האגודה להוציא חברים מהאגודה בגין חוב כספי - סמכות שהועברה לאסיפה הכללית ורק ברוב ובנוכחות מיוחדים.
  • שינוי משך הכהונה בועד האגודה ובועדת הביקורת משנה לשנתיים, כאשר מדי שנה מתקיימות בחירות לאותם מקומות שהתפנו.

תקנון האגודה העדכני מצורף להלן.